Szczególne wydarzenia:

Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej. Gościliśmy Harcerzy Seniorów!

 

 

63 Ogólnopolski szkoleniowy zlot turystyki górskiej

 

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego