MUZEUM

HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE
w ANDRYCHOWIE

Nasza misja - Ratujmy co się da!

Niech historia nie odchodzi wraz z ludźmi którzy ją tworzyli

Salon, biuro, kuchnia

Muzeum zamierza prowadzić Centrum Dokumentacji Dawnego Andrychowa.

Starania w tym kierunku zostały podjęte już wiele lat temu, co zaowocowało pokaźnym zbiorem. Ciekawostką jest fakt, że obok zdjęć, dokumentów, w zasobach znajdują się również taśmy z nagraniami ludzi, którzy byli "legendami" tego miasta.

Naszą ambicją jest być placówką dydaktyczno - dokumentacyjną pełniącą funkcje Instytutu Naukowego.

Właściciele muzeum posiadają Koncesję Ministra Kultury i Sztuki na prowadzenie działalności, co daje gwarancje rzetelnego i fachowego zabezpieczenia.

Żydzi Andrychowscy

Dokumentacja

Równolegle gromadzimy dokumentację dotyczącą Żydów Andrychowskich z okresu międzywojennego. Dotyczy to również ich dalszych losów. Posiadamy ponad 300 eksponatów dokumentujących wszystkie sfery religijnej i świeckiej obyczajowości polskich Żydów. Możemy obejrzeć świeczniki /synagogalne, szabatowe i chanukowe/, zwoje tory, talesy /chusty modlitewne/, tefilin /przypinane do ramienia kasetki z tekstem Pięcioksięgu/, księgi Talmudu, elementy strojów oraz przedmioty codziennego użytku /łyżki, naczynia/.