MUZEUM

HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE
w ANDRYCHOWIE

Założyciel Muzeum

Edward Wincenty Szlagor

 

Muzeum powstało dzięki pasji, zaangażowaniu i determinacji Edwarda Wincentego Szlagora.  Od dziecka interesował się historią. Z wykształcenia był prawnikiem. Ukończył  studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie Uniwersytetu Śląskiego. Postanowił założyć  muzeum, gdy  uświadomił sobie, że świat jaki pamięta z dzieciństwa odchodzi w zapomnienie. Wtedy to właśnie na bazie rodzinnego majątku postanowił stworzyć pierwsze w Andrychowie Muzeum.


Nakładem własnych sił i środków udało mu się zachować autentyzm rodzinnego domu, młyna i zabudowań gospodarczych. Uzupełnienie całości stanowiły zbiory, rodzinne pamiątki oraz artefakty, które gromadził od lat. Jego motto brzmiało: „Ratujmy, co się da”.


Oprócz działalności wystawienniczej prowadził również działalność naukowo-badawczą. Publikował między innymi w informatorze Małopolskim Wadowiana, był autorem licznych wywiadów, prowadził badania naukowe, współpracował między innymi z Muzeum Auschwitz, Instytutem Yad Vashem, fundacją Szalom oraz okolicznymi muzeami.

Odszedł 18. września 2018 roku.